Nasi konsultanci zakończyli z sukcesem kilkadziesiąt projektów analitycznych w wielu sektorach.

Dzięki połączeniu wiedzy analitycznej i know-how rynkowemu możemy zrealizować najbardziej złożone zlecenia.

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre przykłady z wielu lat naszej pracy.

Darmowa konsultacja

Rozwiązania

Jakie problemy rozwiązujemy?

Pekao Leasing
Pekao Leasing czołowa firma leasingowa w Polsce.
WYZWANIE:

Duży udział ręcznych decyzji w segmencie standardowych transakcji.

ROZWIĄZANIE:

Przeprowadzenie audytu danych, modeli i procesu decyzyjnego pod kątem skuteczności. Analiza parametrów umożliwiających zwiększenie ilości automatycznych decyzji przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu ryzyka.

REZULTAT:

Rekomendacje implementacji reguł, które zwiększąją poziom automatyzacji decyzji.

Monevia
Firma faktoringowa wspierająca rozwój firm.
Zrealizowaliśmy projekt obejmujący audyt procesów oceny ryzyka i danych.

W ramach prac przygotowaliśmy rekomendacje odnośnie zmian w systemie ryzyka.

Fundusz Górnośląski
Fundusz Górnośląski jeden z największych funduszy pożyczkowych w Polsce. Udziela pożyczek klientom z segmentu mikro i MŚP.
WYZWANIE:

Zbudowanie aplikacji ratingowej do oceny ryzyka pożyczkowego dla firm z 3 segmentów mikro, MŚP i startupów

ROZWIĄZANIE:

Budowa aplikacji do oceny ryzyka wraz z modelami ratingowymi na podstawie danych klienta oraz benchmarków rynkowych.

REZULTAT:

Przyspieszenie oceny wiarygodności klientów, automatyzacja archiwizacji danych w centralnej bazie.

BANK (NDA)

Bank uniwersalny.
WYZWANIE:

Stworzenie modeli do wyceny nieruchomości na terenie całego kraju.

ROZWIĄZANIE:

Zbudowano kilkanaście modeli aktualizujących ceny nieruchomości na podstawie danych banku i informacji geolokalizacyjnych.

REZULTAT:

Bank zautomatyzował aktualizacje wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów.

FIRMA DYSTRYBUCYJNA (NDA)

Duży dystrybutor części samochodowych.
WYZWANIE:

Wykrywanie oszustw i wyłudzeń wewnętrznych. Mała ilość wykrytych fraudów w przeszłości.

ROZWIĄZANIE:

Budowa modeli w oparciu o dostępne dane klienta oraz know-how konsultantów. Budowa szeregu reguł i modeli, które alertowały podejrzane zachowania i procesy.

REZULTAT:

Zwiększenie wykrywalności fraudów wewnętrznych.

BOŚ Leasing
BOŚ Leasing uniwersalna instytucja leasingowa planująca ekspansję na rynku.
WYZWANIE:

Konieczność powiązania zwiększonej sprzedaży z oceną ryzyka dopasowaną do wymagań grupy bankowej BOŚ.

ROZWIĄZANIE:

Budowa modeli ratingowych (PD) oraz modeli LGD do wyliczania oceny wiarygodności oraz rezerw.

REZULTAT:

Możliwość oceny ryzyka transakcji leasingowych nowych klientów ze wszystkich segmentów rynku, od msp do korporacji.

SGB Bank
Na zamówienie Grupy SGB realizowaliśmy walidację modeli scoringowych i ratingowych oceniajacych ryzyko klientów w bankowej grupie banków spółdzielczych.

Celem walidacji była ocena jakości działania modeli, aktualizacja parametrów oraz oddanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami KNF.

Vehis
Vehis jest startującą firmą leasingową, która potrzebowała zestawu modeli scoringowych do oceny klientów z segmentu firm mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowym celem było usprawnienie oceny ryzyka i automatyzacja podejmowanych decyzji. Zbudowane modele do oceny ryzyka były oparte o know-how ekspertów Statgroup.

FIRMA WINDYKACYJNA (NDA)

Firma windykacyjna obsługująca masowe portfele wierzytelności.
WYZWANIE:

Przyspieszenie spłat z portfeli obsługiwanych na zlecenie przy limitach czasowych i ograniczeniu dostępu do informacji.

ROZWIĄZANIE:

Budowa modeli w oparciu odostępne dane od klienta oraz know-how konsultantów. Modele umożliwiły segmentację portfela dłużników wg prawdopodobieństwa spłat w określonych przedziałach czasowych.

REZULTAT:

Przyspieszenie spływu należności dzięki selekcji na podstawie wskazań modeli.

FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA (NDA)

Firma telekomunikacyjna startująca z usługami finansowymi.
WYZWANIE:

Stworzenie modeli scoringowych do oceny ryzyka na podstawie danych telekomunikacyjnych.

ROZWIĄZANIE:

Budowa modeli scoringowych przez połączenie danych telko oraz know-how konsultantów.

REZULTAT:

Utrzymanie ryzyka nowych klientów na minimalnym poziomie.

Umów się na bezpłatne konsultacje

Nasze kompetencje wynikają z realizacji kilkudziesięciu projektów w obszarach ryzyka, crm i optymalizacji działań operacyjnych.

Darmowa konsultacja