Rozwiązujemy problemy biznesowe za pomocą metod zaawansowanej analizy danych.

Jeśli masz problem, posiadasz dane, znajdziemy rozwiązanie.

Darmowa konsultacja

Statgroup

Rozwiązania biznesowe

W rozwiązaniach łączymy wiedzę biznesową z umiejętnościami analitycznymi. Dzięki temu wiemy jakie dane i metody są najefektywniejsze, żeby osiągnąć zakładane rezultaty. Sprawdź w jakich obszarach możemy ci pomóc.

Ryzyko Kredytowe

Realizujemy kompleksowe projekty w zakresie oceny ryzyka kredytowego B2C oraz B2B.

W jakich sytuacjach możemy pomóc:

 • jeśli planujesz finansowanie w nowym segmencie rynku
 • jeśli chcesz poprawić istniejący proces oceny
 • brakuje ci narzędzia do zarządzania ryzykiem
 • nie masz odpowiedniego know-how rynkowego
 • brakuje ci danych

Realnie dostarczamy wartość naszym klientom z sektora finansowego, czyli bankom, firmom leasingowym, pożyczkowym oraz faktoringowym.

 • ocena ryzyka b2c
 • ocena ryzyka b2b
 • audyt oceny ryzyka

Fraudy

Pomagamy przedsiębiorstwom z sektora finansowego, telko, dystrybucji, przemysłu i handlu w wykrywaniu fraudów.

Podnosimy wykrywalność fraudów kredytowych, transakcyjnych, wewnętrznych.

Połączenie metod machine learning oraz wiedzy biznesowej pozwala na optymalizację identyfikacji rzeczywistych fraudów i ograniczenie liczby fałszywych alertów.

 • fraudy kredytowe
 • fraudy wewnętrzne
 • audyt procesów wykrywania fraudów

Windykacja

Instytucje finansowe mają często problem z optymalizacją działań windykacyjnych.

Duża część z nich stosuje kilka procesów windykacyjnych do wszystkich klientów, co nie zawsze jest optymalne.

Dzięki zaawansowanej analityce:

 • przyspieszamy odzyskiwanie zaległości
 • prognozujemy skłonność dłużników do spłaty
 • zwiększamy skuteczność kroków windykacyjnych
 • poprawiamy opłacalność działań windykacyjnych
 • skłonność do spłaty
 • skuteczność procesu
 • opłacalność windykacji

Sprzedaż

Stosując machine learning zwiększamy efektywność sprzedaży do istniejącej bazy klientów:

 • szacujemy wartość zakupową klientów
 • prognozujemy skłonność do zakupu określonych produktów/usług
 • zwiększamy skuteczność kampanii marketingowych
 • zmniejszamy odsetek klientów odchodzących
 • profilowanie klientów
 • Up/cross sell
 • Retencja klientów

Obsługa klienta

Optymalizujemy działania operacyjne przez:

 • wsparcie w wyborze najbardziej skutecznych kanałów kontaktu z klientami
 • priorytetyzację działań na podstawie wartości klientów
 • przydzielanie zadań w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników
 • zwiększaniu liczby spraw procesowanych automatycznie
 • kampanie sprzedażowe
 • Optymalizacja komunikacji
 • Automatyzacja procesów

Zapasy

Dzięki modelowaniu predykcyjnemu:

 • dopasowujemy poziom zapasów do popytu
 • zwiększamy procent realizacji zamówień klientów
 • zmniejszamy koszty zamrożenia kapitału obrotowego
 • redukujemy straty spowodowane zbyt wysokim poziomem zapasów
 • Prognozowanie popytu
 • Prognozowanie zakupów towarów
 • Automatyzacja procesów

Usługi analityczne

Podstawą naszego działania jest wiedza i umiejętności analityczne.

To pozwala dopasować usługi do specyfiki biznesu i posiadanych danych. Jako zespół możemy pomóc Twojej firmie realizując szereg usług.

Projekty

Projekty

Projekty z zastosowania machine learning w biznesie

Konsulting

Konsulting

Wsparcie konsultingowe w zaawansowanych analizach danych i zarządzaniu projektami data science

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia i warsztaty na zlecenie z obszarów zastosowań machine learning

Usługi analityczne

Usługi analityczne

Gromadzenie i integracja danych, budowa i implementacja modeli oraz alogrytmów

Wynajem

Wynajem

Wynajem Analityków Danych, Ekspertów Data Science i Programistów

Z jakich technologii korzystamy?

Gromadzenie i integracja danych

Integracja danych z wielu źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Przetworzenie danych w użyteczny format (.csv, json, xml, etc.)

Technologie

 • MySQL
 • Hadoop
 • Apache Spark

Czyszczenie i przygotowanie danych

Proces sprawdzenia jakości danych pod kątem braków, błędów, popsutych rekordów.

Proces usuwania, zastępowania, uzupełniania danych błędnych i brakujących.

Technologie

 • R
 • Python
 • SAS

Analiza eksploracyjna danych

Wyszukiwanie wzorców w danych za pomocą eksploracji danych.

Selekcja zmiennych – identyfkacja oraz testowanie poziomu istotności .

Technologie

 • R
 • Python

Budowa modeli

Zaawansowana analiza i budowa modeli predykcyjnych.

Ocena i budowa optymalnego modelu.

Technologie

 • R
 • Python
 • SAS
 • SPSS

Implementacja modeli/algorytmów

Testowanie modelu pod kątem celu biznesowego.

Wdrożenie finalnego algorytmu w środowsku produkcyjnym.

Technologie

 • R
 • Python
 • SQL
 • Java

Raportowanie i wizualizacja

Wizualizacja rezultatów i raportowanie KPI.

Technologie

 • Tablaeu
 • D3.JS
 • Matplotlib
 • GGplot
 • Seaborn

Umów się na bezpłatne konsultacje

Nasze kompetencje wynikają z realizacji kilkudziesięciu projektów w obszarach ryzyka, crm i optymalizacji działań operacyjnych.

Darmowa konsultacja