Blog

Sed pellentesque sagittis luctus, quam ultricies tincidunt, nonummy id, mattis ac, ornare egestas sit amet dui.

Czy warto walidować procesy i modele? 9 najważniejszych pytań i odpowiedzi.

Przeprowadziłem wywiad z ekspertem z naszego zespołu data science. Odpowiedział na pytania dotyczące różnic między walidacją ilościową a jakościową i czy w organizacjach z małym wolumenem danych można przeprowadzić walidację.

Czytaj więcej