Czy warto walidować procesy i modele?                 9 najważniejszych pytań i odpowiedzi.
9 lutego 2022

Czy warto walidować procesy i modele? 9 najważniejszych pytań i odpowiedzi.

Przeprowadziłem wywiad z ekspertem z naszego zespołu data science. Odpowiedział na pytania dotyczące różnic między walidacją ilościową a jakościową i czy w organizacjach z małym wolumenem danych można przeprowadzić walidację.

1. Czym różni się walidacja ilościowa i jakościowa?

Walidacja ilościowa to ocena jakości modeli, procesu modelowania z wykorzystaniem wskaźników ilościowych bazujących najczęściej na danych historycznych.
Walidacja jakościowa to ocena jakości procesu lub modeli na bazie informacji niemierzalnych za pomocą wskaźników liczbowych.
Przykładem walidacji jakościowej jest ogólna ocena jakości procesu kredytowego na bazie posiadanej dokumentacji i wiedzy eksperckiej.

2. Jak to jest z walidacją procesów?

Procesy kredytowe mogą być nieoptymalnie wdrożone, mogą powodować zbyt dużą liczbę odrzuceń w procesie aplikacji lub odwrotnie, akceptować zbyt ryzykowne wnioski. Walidacja procesów umożliwia weryfikację wrażliwych miejsc w procesie, uwzględnia również sprawdzenie roli poszczególnych osób decyzyjnych uwikłanych w realizację procesu.

3. Jaki cel ma walidacja procesów decyzyjnych?

Celem walidacji procesów jest ogólnie rozumiana optymalizacja procesu wraz z minimalizacją kosztów i usprawnieniem elementów procesu poprzez skrócenie czasu jego realizacji.

4. Jak można zwalidować reguły decyzyjne, modele eksperckie?

Walidacja modeli eksperckich może być przeprowadzona tylko przez osoby z dużym doświadczeniem eksperckim poprzez włączenie danych i informacji z rynku w ramach backtestingu.
Walidacja reguł eksperckich może być wykonana zarówno na poziomie ilościowym z wykorzystaniem innych danych dostępnych na rynku, jak i eksperckiej walidacji jakościowej.

5. Czy walidacja ma sens w firmach z mniejszym wolumenem wniosków?

Każda walidacja dostarcza ważnych wniosków o procesie zarządzania modelami oraz procesie kredytowym. W przypadku mniejszych portfeli, jeśli liczba danych wewnętrznych jest niewystarczająca do wszechstronnej analizy portfela, można wspomóc się benchmarkami z rynku i wiedzą ekspercką.
Często jednak walidacja jest wymogiem, który stawiają przed instytucją wewnętrzne lub zewnętrzne jednostki.

6. Czym się różni walidacja procesów i modeli w ocenie ryzyka,
w wykrywaniu fraudów, w crm?

Walidacja modeli i procesów w obszarze ryzyka może być uwarunkowana regulacjami nadzorczymi oraz innymi regulacjami wewnętrznymi. W zależności od rodzaju zastosowań walidacja obszaru ryzyka obejmuje odmienne specyficzne elementy dla danego obszaru, np. walidacja modeli ryzyka w procesie decyzyjnym, modeli do wymogów kapitałowych lub modeli do kalkulacji rezerw niesie inne inny zakres analiz i wskaźników.
W crm i fraudach nie ma regulacji nadzorczych. W tych wypadkach walidacja opiera się przede wszystkim o metody ilościowe i jakościowe. Walidację przeprowadza się pod kątem skuteczności modeli w obszarze wykrywania fraudów czy responsu na działania marketingowe w ramach crm.

7. Co to są benchmarki i skąd je brać?

Benchmarki oznaczają dane i informacje z podobnych portfeli występujących na rynku. Benchmarki nie są ogólnie dostępne i z reguły dostarczane są przez firmy konsultingowe, jako ekspercki know-how.

8. A co jeśli nie ma danych?

W przypadku bardzo małych liczności danych lub ich braku modele mogą być budowane jako modele eksperckie, a walidacja istniejących modeli może być przeprowadzana z wykorzystaniem eksperckiej wiedzy i benchmarków rynkowych.

9. Jak walidacja może wyglądać w przypadku małych instytucji finansowych bez wystarczającej liczby danych o defaultach?

Wtedy mówi się o populacji LDP (low default portfolio). Do walidacji modeli na populacji LDP przewidziane są specjalne metody zaaprobowane również przez nadzorcę.
Poza tym walidacja modeli i procesu kredytowego w dużej części nie wymaga informacji o defaultach i obejmuje takie obszary jak ocena rozkładów zmiennych modelowych, scoringu, ocena stabilności populacji w czasie oraz inne jakościowe analizy.

Umów się na bezpłatne konsultacje

Nasze kompetencje wynikają z realizacji kilkudziesięciu projektów w obszarach ryzyka, crm i optymalizacji działań operacyjnych.

Darmowa konsultacja